Rachunkowość zarządcza - Throughput Accounting (TA)

Rachunkowość zarządcza oparta na koncepcji Throughput Accounting, to prosty i niezawodny sposób umożliwiający szybką i skuteczną analizę wszelkich decyzji biznesowych. To sposób, który: nie wymaga stosowania skomplikowanych metod rozliczania kosztów; umożliwia szybkie uzyskiwanie wyników; jest rozumiana przez nie finansistów;

Zarządzanie ograniczeniami (Theory of Constraints – TOC)

Koncepcja zarządzania ograniczeniami wywodzi się z Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints), której twórcą jest E. Goldratt. Jak dowodzi E. Goldratt w swojej teorii, firma jest systemem, w którym wszystkie jego elementy powiązane są w sieci przyczynowo – skutkowej.

Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej - GMAP

Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles – GMAP) zostały opracowane i opublikowane pod koniec 2014 roku przez Chartered Global Management Accountant (CGMA), instytucję powołaną przez dwie renomowane organizacje księgowych