Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza

W piątek 13.01.2017 odbyło się seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza na temat „Jak zwiększyć efektywność i rentowność firmy”. Na seminarium zaprezentowaliśmy koncepcję zwiększania efektywności i rentowności firmy przy zastosowaniu Teorii Ograniczeń i Thtoughput Accounting (rachunkowości menedżerskiej).

Celem seminarium było zaprezentowanie uczestnikom stosunkowo nowej koncepcji rachunkowości menedżerskiej, która z wielkim powodzeniem jest stosowana prawie na całym świecie. Koncepcja ta jest adresowana nie tylko do finansistów, ale również, a może przede wszystkim do menedżerów każdego obszaru firmy. Jej prostota, oczywistość a głównie skuteczność pozwala na rozwiązanie wielu problemów trapiących przedsiębiorców. Nie trzeba być ani finansistą ani księgowym aby skutecznie i efektywnie ją stosować. Prezentowana koncepcja, to rachunkowość menedżerska zwana Throughput Accounting (rachunkowość przerobowa), będąca centralnym elementem Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints), której twórcą jest E. Goldratt.
W ramach seminarium zaprezentowaliśmy narzędzia, które skutecznie pomagają m.in. w:
• ocenie finansowej podejmowanych decyzji menedżerskich;
• poprawnej ocenie rentowności produktów i usług;
• optymalizowaniu portfolio produktowego;
• konstruowaniu miar (KPI) będących pomostem pomiędzy decyzjami lokalnymi a celem globalnym firmy.
Zaprezentowaliśmy również:
• podstawowe tezy Teorii Ograniczeń,
• błędy i skutki decyzji podejmowanych w oparciu o informacje z tradycyjnej rachunkowości zarządczej,
• podstawy Throughput Accounting wraz z miarami jakie ona proponuje, oraz
• case study wdrożenia Throughput Accounting w polskiej firmie.
 

Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza