Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza i Kujaw (23.03.2017 Bydgoszcz)

Pracodawcy Pomorza i Kujaw we współpracy z Kancelarią Podatkową ADEP Michał Frelichowski oraz Firmą Asthus zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium:

Jak zwiększyć zysk?

Optymalizacja efektywności finansowej przedsiębiorstw.

Pierwszą cześć spotkania prowadzi właściciel naszej firmy Jerzy Kuncicki

23.03.2017r. godz.10.00. Przystań Bydgoszcz ul. Tamka 2

W pierwszej części spotkania uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zwiększyć efektywność i rentowność  firmy. Omówione zostaną narzędzia, które skutecznie pomagają w ocenie finansowej podejmowanych decyzji menedżerskich oraz poprawnej ocenie rentowności produktów i usług. Zaprezentowane zostaną podstawowe tezy koncepcji zarządzania ograniczeniami (Teorii Ograniczeń) oraz metody Throughput Accounting wraz z przykładami stosowania w polskiej firmie.

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Pracodawców Pomorza i Kujaw.

Zaproszenie z programem: do pobrania

Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza i Kujaw (23.03.2017 Bydgoszcz)