Oferta

JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ
I RENTOWNOŚĆ FIRMY

Zdaniem wielu uznanych specjalistów z dziedziny finansów i zarządzania jak również menedżerów firm najskuteczniejszą metodą osiągania ponadprzeciętnych wyników jest Teoria Ograniczeń (TOC) wraz z Throughput Accounting (TA). Mimo, że są to stosunkowo młode koncepcje, to z powodzeniem są stosowane w wielu krajach na całym świecie.

Do pobrania ulotka naszej firmy "Jak zwiększyć efektywność i rentowność firmy"

Wdrożenie TOC i TA stwarza potencjał na wzrost efektywności i rentowności firmy, ponieważ wymusza na firmie koncentrację wszelkich działań na tym, co ogranicza ją w osiąganiu lepszych efektów. Identyfikacja, przełamanie lub odpowiednie zarządzanie tym ograniczeniem to kwintesencja koncepcji zarządzania ograniczeniami. Lista efektów wdrożenia tej koncepcji w wymiarze operacyjnym jest długa, ale warto wskazać, że pozwala ona m.in. na:

 • zdefiniowanie portfolio produktowego maksymalizującego wyniki firmy;
 • efektywniejszą eksploatację niewykorzystanych mocy produkcyjnych;
 • szybką i skuteczną analizę wszystkich decyzji menedżerskich dzięki prostym i zrozumiałym raportom;
 • ustalenie takich miar (KPI), które odnoszą się zawsze do głównego celu firmy i nie są sprzeczne między sobą;
 • synchronizację pracy wszystkich działów firmy;
 • eliminację nieefektywnego zaangażowania w prace nad optymalizacjami lokalnymi;
 • identyfikację i eliminację konfliktów, które uwidaczniają sprzeczne wymagania narzucane jako niezbędne zasady mające doprowadzić do realizacji postawionego celu.

Wdrożenie rachunkowości zarządczej w oparciu o Throughput Accounting (TA).

Proces wdrożeniowy obejmuje poniższe działania:

 1. Ocena firmy i identyfikacja ograniczenia:
  • Przegląd i analiza procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • Spotkania z kierownikami / dyrektorami działów – produkcja, logistyka, zakupy, technologia, sprzedaż;
  • Ograniczenia materiałowe – analiza/rozmowa z zakupami;
  • Ocena i identyfikacja ograniczeń w polityce firmy:
   • Rachunek kosztów;
   • Stosowane miary (KPI, miary efektywności produkcji, system premiowy w dziale sprzedaży itp.);
   • Dopasowanie segmentowe do rynku (polityka sprzedażowa);
   • Minimalne (optymalne) partie zakupowe;
   • Minimalne partie produkcyjne;
   • Instrukcje i procedury – weryfikacja potencjalnych sprzeczności;
   • Zachowania;
   • Kompetencje;
   • inne
 2. Analiza kosztów:
  • Identyfikacja TVC (koszty całkowicie zmienne) w obszarach: zakupy, produkcja, logistyka, sprzedaż – źródła: księga główna, zestawienie obrotów i sald, rozmowy w poszczególnych działach;
  • Identyfikacja OE (nakłady operacyjne) źródła: księga główna, zestawienie obrotów i sald, sprawozdania finansowe;
  • Identyfikacja I (inwestycje) – majątek trwały, zapasy materiałów, półproduktów, produktów – źródła: księga główna, plan amortyzacji, sprawozdania finansowe, metoda rozliczania kosztów produkcji, wycena zapasów;
 3. Opracowanie algorytmów do liczenia ROI (odzyskiwanie wartości zapasów w cenie materiałów);
 4. Analiza konstrukcji budżetu:
  • Analiza instrukcji (procedury) budżetowej – szczegółowość, MPK, właściciele MPK, pokrycie właściciel MPK a manager podejmujący decyzje;
  • Identyfikacja pozycji kosztowych nie ujętych w budżecie z powodu ujęcia w kosztach wytworzenia;
  • Opracowanie propozycji właściwej struktury budżetu OE;
 5. Specyfikacja danych do bazy produktów;
 6. Sporządzenie bazy produktów;
 7. TA bridge – opracowanie struktury;
 8. Analiza produktów;
  • Identyfikacja produktów do TOP oferty;
  • Identyfikacja produktów – kandydatów do podwyżki cen;
  • Identyfikacja produktów do eliminacji;
 9. Opracowanie miar dla managerów (na bazie T, OE, I);
 10. Opracowanie instrukcji TA.
 11. Szkolenia:
  • Szkolenie_1: Teoria TA;
  • Szkolenie_2: Raporty i decyzje w TA – warsztaty;
  • Szkolenie_3: Analiza bazy produktów i bieżące użytkowanie - warsztaty;
  • Szkolenie_4: Ustalanie cen – warsztaty.

W ramach tego procesu, przeprowadzana jest analiza stosowanych sposobów budżetowania. Opracowywana jest koncepcja zmian i ich wdrożenie do procesu budżetowania, o ile okaże się to konieczne dla celów wdrożenia TA. Projekt TA obejmuje również wdrożenie podstawowego parametru pomiaru efektywności firmy – ROI (Return On Investment – Zwrot z Inwestycji).

Więcej o Throughput Accounting znajdziesz w artykule nr 4 zamieszczonym na naszej stronie www.

Wdrażanie rachunkowości zarządczej Throughput Accounting obejmuje również (na życzenie klienta) wdrożenie pryncypialnych zasad rachunkowości zarządczej opracowanych w dokumencie pod nazwą Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles - GMAP). Dokument ten został opracowany i opublikowany pod koniec 2014 roku przez Chartered Global Management Accountant (CGMA), instytucję powołaną przez dwie renomowane organizacje księgowych – American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Wdrożenie koncepcji zarządzania ograniczeniami (Theory of Constraints – TOC)

Proces wdrożenia koncepcji zarządzania ograniczeniami obejmuje między innymi działania:

 1. Ocena i identyfikacja ograniczenia:
  • Przegląd i analiza procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • Spotkania z kierownikami / dyrektorami działów – produkcja, logistyka, zakupy, technologia, sprzedaż;
  • Ograniczenia materiałowe – analiza/rozmowa z zakupami;
  • Ocena i identyfikacja ograniczeń w polityce firmy:
   • Rachunek kosztów;
   • Stosowane miary (KPI, miary efektywności produkcji, system premiowy w dziale sprzedaży itp.);
   • Dopasowanie segmentowe do rynku (polityka sprzedażowa);
   • Minimalne (optymalne) partie zakupowe;
   • Minimalne partie produkcyjne;
   • Instrukcje i procedury – weryfikacja potencjalnych sprzeczności;
   • Zachowania;
   • Kompetencje;
   • inne
 2. Opracowanie i wdrożenie planu maksymalizacji efektów firmy (plan przełamania i wyzyskania ograniczeń) poprzez:
  a. eliminacje ograniczeń (dających się wyeliminować)
  b. optymalizację pracy wąskich gardeł (ograniczeń) nie dających się wyeliminować
 3. Wdrożenie procesu ciągłego doskonalenia (POOGI) – wspólnie z Partnerem LeanQ Team spółka z o.o., składającego się z pięciu kroków opisanych w załączonym na niniejszej stronie artykule nr 4.
 4. Szkolenia:
  • Szkolenie_1: Teoria TOC;
  • Szkolenie_2: Zarządzanie pracą wąskiego gardła;
  • Szkolenie_3: Zarządzanie relacjami pomiędzy wąskim gardłem a pozostałymi zasobami;

Więcej o koncepcji zarządzania ograniczeniami znajdziesz w artykule nr 4 zamieszczonym na naszej stronie www.

Audyt zgodności rachunkowości zarządczej z GMAP (Global Management Accounting Principles – GMAP)

Oferujemy przeprowadzenie audytu zgodności zasad prowadzonej rachunkowości zarządczej z Globalnymi Zasadami Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles - GMAP). W ramach audytu przygotowywany jest raport, który zawiera: opis stanu obecnego, ujawnienia rozbieżności, opis stanu docelowego, oraz rekomendacje działań prowadzących do uzyskania stanu docelowego.
Oferujemy również przygotowanie koncepcji i strategii budowy rachunkowości zarządczej zgodnej z GMAP dla firm, które takiej funkcji nie posiadają.
Na życzenie klienta pomagamy we wdrożeniu opracowanej strategii budowy rachunkowości zarządczej zgodnej z GMAP.

Szkolenia

Szkolenia w formie warsztatów w zakresie rachunkowości zarządczej Throughput Accounting – gra finansowa

Celem takiej gry jest zapoznanie jej uczestników z istotą i zasadami Throughput Accounting. Uczestnicy poznają jej zalety w porównaniu z innymi metodami, których główną częścią jest kalkulacji kosztów. Gra odzwierciedla rzeczywiste procesy biznesowe. W oparciu o zaprojektowane na potrzeby gry firmy, uczestnicy kalkulują koszty, zaciągają kredyty, dokonują zakupu materiałów, sprzedają swoje wyroby by w końcu ocenić efekty (zyski) swoich działań. Gra składa się z wielu rund. Każda runda to inny scenariusz, opisujący realne problemy, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej pracy. Możliwe jest ujęcie w grze oryginalnego scenariusza na życzenie uczestników (wcześniej przesłanego).
Gra finansowa organizowana jest w formie szkolenia zamkniętego. Czas trwania szkolenia to dwa dni.

Szkolenia w zakresie narzędzi Lean Management w obszarze produkcji i logistyki prowadzone wspólnie z Partnerem LeanQ Team spółka z o.o.

Przejdź na stronę www.lean.info.pl  gdzie znajdziesz całą paletę szkoleń realizowanych przez
LeanQ Team.

Przed rozpoczęciem pracy podpisujemy umowę o poufności. Dla skutecznego przeprowadzenia projektów wdrożeniowych mile widziane są dane produkcyjne i finansowe. Rozumiejąc jednak krytyczne znaczenie danych finansowych, potrafimy realizować takie projekty bez nich. Prowadzimy rozmowy z kluczowymi pracownikami, przekazujemy stosowne ankiety, przeprowadzamy testy, oglądamy procesy zachodzące w firmie i na tej podstawie identyfikujemy ograniczenia. Efekt tego etapu prac uzgadniany jest ze zleceniodawcą. Po akceptacji oceniamy skalę możliwych do uzyskania efektów (wyceniamy ich wartość w PL), oraz czas trwania projektu wdrożeniowego (włącznie z przygotowaniem planu projektu). Czas realizacji tego etapu definiowany jest po pierwszym spotkaniu i uzależniony jest od skali działalności firmy (zwykle trwa klika dni).

Formuła naszego wynagrodzenia:

Wynagrodzenie stałe (niskie) plus wynagrodzenie za sukces!

Jeżeli nasza oferta zainteresowała Cię, prosimy o kontakt na biuro@asthus.pl lub kontakt telefoniczny – (+48) 734 460 653, (+48) 731 461 561

W przypadku zainteresowania szkoleniami Partnera LeanQ Team spółka z o.o. przejdź na stronę www.lean.info.pl  gdzie znajdziesz całą paletę szkoleń realizowanych przez LeanQ Team spółka z o.o..