Rachunkowość zarządcza
(TA)
Rachunkowość zarządcza oparta na koncepcji Throughput Accounting, to prosty i niezawodny sposób umożliwiający szybką i skuteczną analizę wszelkich decyzji biznesowych. To sposób, który nie wymaga stosowania skomplikowanych metod rozliczania kosztów, umożliwia szybkie uzyskiwanie wyników i jest rozumiana przez nie finansistów.
Zarządzanie ograniczeniami
(TOC)
Koncepcja zarządzania ograniczeniami wywodzi się z Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints), której twórcą jest E. Goldratt. W swojej teorii dowodzi, że firma jest systemem, w którym wszystkie elementy powiązane są w sieci przyczynowo – skutkowej.
Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (GMAP)
Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles – GMAP) zostały opracowane i opublikowane pod koniec 2014 roku przez Chartered Global Management Accountant (CGMA), instytucję powołaną przez dwie renomowane organizacje księgowych