O FIRMIE

Firma ASTHUS została założona przez Jerzego Kuncickiego w 2015 roku. Doświadczenie założyciela zdobyte w ciągu ostatnich 25–ciu lat pracy zawodowej to praca na najwyższych stanowiskach w różnych firmach – członek zarządu (prezes, wiceprezes, członek zarządu), dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający. Ostatnio również jako konsultant i trener w partnerskiej firmie. Doświadczenie to daje solidne podstawy dla kompetentnej i rzetelnej działalności w sferze finansów i zarządzania, głównie w obszarach rachunkowości zarządczej. Doświadczenie założyciela oraz jego zainteresowanie i fascynacja rachunkowością menedżerską Throughput Accounting (TA) i Teorią Ograniczeń (Theory of Constraints - TOC) E. Goldratta jest niezwykłą mieszanką o wysokim potencjale skuteczności działania i korzyści dla klienta. Celem ASTHUS jest wspieranie głównie małych i średnich firm w zakresie poprawy efektywności ich działania poprzez wdrażanie i szkolenia w zakresie rachunkowości zarządczej opartej na Throughput Accounting, wdrażanie koncepcji zarządzania ograniczeniami - Teorii Ograniczeń (głównie w firmach produkcyjnych), oraz wspólnie z Partnerem LeanQ Team spółka z o.o. wdrażanie narzędzi Lean Management i szkolenia w tym zakresie. Połączenie Teorii Ograniczeń (wraz z Throughput Accounting) z wdrażaniem narzędzi Lean Management w istotnym stopniu zwiększa zarówno skuteczność prowadzonych wdrożeń jak i skalę efektów dla klienta.

W celu wyjaśnienia istoty Throughput Accounting zamieszczane są na stronie ASTHUS artykuły (zakładka „Artykuły”), które w zrozumiały sposób pokazują zarówno różnicę pomiędzy standardowymi rachunkami kosztów a Throughput Accounting jak i jej wielkie zalety. Artykuły te będą ukazywać się sukcesywnie, tworząc cenny materiał poznawczy w zakresie TA jak i elementów TOC.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ASTHUS i w przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt.

JERZY KUNCICKI


Nasi partnerzy:

Jesteśmy członkiem: