ARTYKUŁY

Zapraszam do bliższego zapoznania się z koncepcją zarządzania ograniczeniami (Teorią Ograniczeń) oraz Rachunkowością Zarządczą Throughput Accounting w zamieszczonych poniżej artykułach.

Cel rachunkowości zarządczej - część I

Jaki jest cel rachunkowości zarządczej? Czy informacje pochodzące z tradycyjnej rachunkowości zarządczej (rachunków kosztów) spełniają właściwą rolę? Czy na podstawie takich informacji menedżerowie mają możliwość podejmowania właściwych decyzji? Czy takie informacje przyczyniają się do ciągłego zarabiania pieniędzy przez firmę?

Takie pytania stawiane są w pierwszej części artykułów a na przykładach pokazane są problemy, z jakimi mają do czynienia użytkownicy tradycyjnych rachunków kosztów.

(Treść artykułu - PDF)

Poszukiwanie błędu - część II

Jakich skutków powinniśmy oczekiwać z decyzji podejmowanych w oparciu o informacje pochodzące z tradycyjnych rachunków kosztów a jakie skutki tych decyzji pojawiają się?

Drugi artykuł prezentuje przykłady decyzji podejmowanych na podstawie informacji z tradycyjnych metod kalkulacji kosztów.

(Treść artykułu - PDF)

Przyczyny błędów - część III

Trzeci artykuł opisuje przyczyny, które powodują że tradycyjne rozliczenie kosztów może prowadzić do błędnych decyzji a tym samym do negatywnych skutków finansowych.

(Treść artykułu - PDF)

Rachunkowość Zarządcza Throughput Accounting - część IV

Czwarty artykuł ogólnie opisuje logikę Throughput Accounting oraz podstawowe miary.

(Treść artykułu - PDF)

Rachunkowość Zarządcza Throughput Accounting - część V

Piąty artykuł wyjaśnia, dlaczego Throughput Accounting jest tym właściwym rozwiązaniem, właściwym narzędziem dla menedżerów. Na przykładzie pierwszego scenariusza wyjaśnia zasady stosowania raportów.

(Treść artykułu - PDF)