GLOBALNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles – GMAP) zostały opracowane i opublikowane pod koniec 2014 roku przez Chartered Global Management Accountant (CGMA), instytucję powołaną przez dwie renomowane organizacje księgowych – American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Celem CGMA jest wspieranie osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w obszarach rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza służy firmom w celu podejmowania właściwych decyzji, czyli takich decyzji, które prowadzą do wyznaczonego celu. Rachunkowość zarządcza powinna więc dostarczać takie informacje, które są istotne i niezbędne dla procesu decyzyjnego, które są prawidłowo skomunikowane pomiędzy interesariuszami oraz takie, które są rozliczalne i wiarygodne. Tym i innym istotnym celom służyć mają Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej.

Dzięki GMAP, można zweryfikować, czy funkcje jakie pełni rachunkowość zarządcza w firmie są prawidłowo zdefiniowane, czy dział rachunkowości zarządczej pełni właściwą rolę, czyli taką, która przyczynia się do podnoszenia wartości firmy, jej efektywności i rentowności. W firmach, które stoją przed zorganizowaniem rachunkowości zarządczej, GMAP są bardzo pomocne jako wytyczne dla procesu konstytuowania takiego działu.