Seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza

W piątek 13.01.2017 odbyło się seminarium w siedzibie Pracodawców Pomorza na temat „Jak zwiększyć efektywność i rentowność firmy”. Na seminarium zaprezentowaliśmy koncepcję zwiększania efektywności i rentowności firmy przy zastosowaniu Teorii Ograniczeń i Thtoughput Accounting (rachunkowości menedżerskiej).

Cele seminarium było zaprezentowanie uczestnikom stosunkowo nowej koncepcji rachunkowości menedżerskiej, która z wielkim powodzeniem jest stosowana prawie na całym świecie. Koncepcja ta jest adresowana nie tylko do finansistów, ale również, a może przede wszystkim do menedżerów każdego obszaru firmy. Jej prostota, oczywistość a głównie skuteczność pozwala na rozwiązanie wielu problemów trapiących przedsiębiorców. Nie trzeba być ani finansistą ani księgowym aby skutecznie i efektywnie ją stosować. Prezentowana koncepcja, to rachunkowość menedżerska zwana Throughput Accounting (rachunkowość przerobowa), będąca centralnym elementem Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints), której twórcą jest E. Goldratt.

W ramach seminarium zaprezentowaliśmy narzędzia, które skutecznie pomagają m.in. w:

  • ocenie finansowej podejmowanych decyzji menedżerskich;
  • poprawnej ocenie rentowności produktów i usług;
  • optymalizowaniu portfolio produktowego;
  • konstruowaniu miar (KPI) będących pomostem pomiędzy decyzjami lokalnymi a celem globalnym firmy.

Zaprezentowaliśmy również:

  • podstawowe tezy Teorii Ograniczeń,
  • błędy i skutki decyzji podejmowanych w oparciu o informacje z tradycyjnej rachunkowości zarządczej,
  • podstawy Throughput Accounting wraz z miarami jakie ona proponuje, oraz
  • case study wdrożenia Throughput Accounting w polskiej firmie.

KOLEJNY