OFERTA

JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ I RENTOWNOŚĆ FIRMY

Zdaniem wielu uznanych specjalistów z dziedziny finansów i zarządzania jak również menedżerów firm najskuteczniejszą metodą osiągania ponadprzeciętnych wyników jest Teoria Ograniczeń (TOC) wraz z Throughput Accounting (TA). Mimo, że są to stosunkowo młode koncepcje, to z powodzeniem są stosowane w wielu krajach na całym świecie.

Do pobrania ulotka naszej firmy "Jak zwiększyć efektywność i rentowność firmy"

Wdrożenie TOC i TA stwarza potencjał na wzrost efektywności i rentowności firmy, ponieważ wymusza na firmie koncentrację wszelkich działań na tym, co ogranicza ją w osiąganiu lepszych efektów. Identyfikacja, przełamanie lub odpowiednie zarządzanie tym ograniczeniem to kwintesencja koncepcji zarządzania ograniczeniami. Lista efektów wdrożenia tej koncepcji w wymiarze operacyjnym jest długa, ale warto wskazać, że pozwala ona m.in. na:

  • zdefiniowanie portfolio produktowego maksymalizującego wyniki firmy;
  • efektywniejszą eksploatację niewykorzystanych mocy produkcyjnych;
  • szybką i skuteczną analizę wszystkich decyzji menedżerskich dzięki prostym i zrozumiałym raportom;
  • ustalenie takich miar (KPI), które odnoszą się zawsze do głównego celu firmy i nie są sprzeczne między sobą;
  • synchronizację pracy wszystkich działów firmy;
  • eliminację nieefektywnego zaangażowania w prace nad optymalizacjami lokalnymi;
  • identyfikację i eliminację konfliktów, które uwidaczniają sprzeczne wymagania narzucane jako niezbędne zasady mające doprowadzić do realizacji postawionego celu.