RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Rachunkowość zarządcza oparta na koncepcji Throughput Accounting, to prosty i niezawodny sposób umożliwiający szybką i skuteczną analizę wszelkich decyzji biznesowych. To sposób, który:

 • nie wymaga stosowania skomplikowanych metod rozliczania kosztów;
 • umożliwia szybkie uzyskiwanie wyników;
 • jest rozumiana przez nie finansistów;
 • daje jednoznaczne i oczywiste wyniki nie zmieniające się w czasie;
 • jest tania zarówno w fazie wdrożenia jak i w fazie utrzymania;
 • uwzględnia istnienie wąskich gardeł (ograniczeń);
 • bazuje na niewielkiej ilości miar (parametrów);
 • wykorzystuje cztery podstawowe raporty.

Uwzględnianie przez TA istnienia ograniczeń (wąskich gardeł) wymusza koncentrację na tych elementach działalności firmy, które limitują zarówno jej efektywność jak i jej rentowność. Taka koncentracja działań prowadzi wprost do podniesienia efektywności i rentowności. Rachunkowość zarządcza oparta na koncepcji Throughput Accounting rewelacyjnie sprawdza się również w małych i średnich firmach. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ta koncepcja nie wymaga rezygnacji z aktualnie stosowanych sposobów liczenia kosztów – może funkcjonować równolegle, nie ingeruje w struktury prowadzonej rachunkowości.

Obszary zastosowania:

 • ustalanie optymalnego portfolio produktowego – maksymalizacja rentowności firmy;
 • identyfikacja najbardziej wartościowych (finansowo) produktów;
 • analiza finansowa produktów wytwarzanych na wąskim gardle;
 • optymalizacja pracy wąskiego gardła;
 • analiza cen produktów;
 • ustalanie cen na nowe produkty;
 • analiza finansowa akcji promocyjnych;
 • analiza finansowa wielkości partii produkcyjnych;
 • analiza finansowa wpływu cen surowców i materiałów na rentowność firmy;
 • analiza finansowa działań optymalizacyjnych różnych obszarów firmy (produkcja, logistyka, zakupy);
 • analiza finansowa zależności pomiędzy ilością przezbrojeń, wielkością partii produkcyjnych a rentownością firmy;

...i wiele innych zastosowań.

Więcej o TA - pdf