ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI

Koncepcja zarządzania ograniczeniami wywodzi się z Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints), której twórcą jest E. Goldratt. Jak dowodzi E. Goldratt w swojej teorii, firma jest systemem, w którym wszystkie jego elementy powiązane są w sieci przyczynowo – skutkowej. Zgodnie z tą teorią, za wiele skutków występujących w firmie odpowiada niewiele przyczyn, a te źródłowe przyczyny to ograniczenia.

Teoria ta dowodzi, że w każdej firmie istnieje co najmniej jedno ograniczenie. Ograniczeniem jest to, co przeszkadza firmie w osiąganiu jej celów, to jest to, co limituje firmę w osiąganiu lepszej rentowności i efektywności. Identyfikacja ograniczenia i koncentracja nad jego wyzyskaniem pozwala na istotne zwiększenie efektywności firmy i tym samym istotną poprawę rentowności. Taka koncentracja działań pozwala na istotne oszczędności zarówno czasu jak i pieniędzy – eliminuje zbędne wydatki na lokalne optymalizacje, które często nie przyczyniają się do globalnej poprawy efektywności i rentowności. Pokonanie takiego ograniczenia (wyzyskanie) w sposób bezpośredni przekłada się na wyniki firmy.

Powiązanie koncepcji zarządzania ograniczeniami ze skutecznymi metodami Lean Management (wdrażanymi od wielu lat przez Partnera LeanQ Team spółka z o.o.), potęguje pozytywny efekt zastosowania tej koncepcji. Nieocenioną pomocą w uzyskiwaniu optymalnych wyników pracy ograniczenia (wąskiego gardła) jest Throughput Accounting. Jej wdrożenie jest konieczne w ramach projektu zarządzania ograniczeniami.

Więcej o TOC - pdf