OFERTA

AUDYT ZGODNOŚCI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Z GMAP
(GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTING PRINCIPLES – GMAP)

Oferujemy przeprowadzenie audytu zgodności zasad prowadzonej rachunkowości zarządczej z Globalnymi Zasadami Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles - GMAP). W ramach audytu przygotowywany jest raport, który zawiera: opis stanu obecnego, ujawnienia rozbieżności, opis stanu docelowego, oraz rekomendacje działań prowadzących do uzyskania stanu docelowego.

Oferujemy również przygotowanie koncepcji i strategii budowy rachunkowości zarządczej zgodnej z GMAP dla firm, które takiej funkcji nie posiadają.

Na życzenie klienta pomagamy we wdrożeniu opracowanej strategii budowy rachunkowości zarządczej zgodnej z GMAP.