OFERTA

WDROŻENIE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI
(THEORY OF CONSTRAINTS - TOC)

Proces wdrożenia koncepcji zarządzania ograniczeniami obejmuje między innymi działania:

 1. Ocena i identyfikacja ograniczenia:
  • Przegląd i analiza procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • Spotkania z kierownikami / dyrektorami działów – produkcja, logistyka, zakupy, technologia, sprzedaż;
  • Ograniczenia materiałowe – analiza/rozmowa z zakupami;
  • Ocena i identyfikacja ograniczeń w polityce firmy:
   • Rachunek kosztów;
   • Stosowane miary (KPI, miary efektywności produkcji, system premiowy w dziale sprzedaży itp.);
   • Dopasowanie segmentowe do rynku (polityka sprzedażowa);
   • Minimalne (optymalne) partie zakupowe;
   • Minimalne partie produkcyjne;
   • Instrukcje i procedury – weryfikacja potencjalnych sprzeczności;
   • Zachowania;
   • Kompetencje;
   • inne
 2. Opracowanie i wdrożenie planu maksymalizacji efektów firmy (plan przełamania i wyzyskania ograniczeń) poprzez:
  • eliminacje ograniczeń (dających się wyeliminować)
  • optymalizację pracy wąskich gardeł (ograniczeń) nie dających się wyeliminować
 3. Wdrożenie procesu ciągłego doskonalenia (POOGI) – wspólnie z Partnerem LeanQ Team spółka z o.o., składającego się z pięciu kroków opisanych w załączonym na niniejszej stronie artykule nr 4.
 4. Szkolenia:
  • Szkolenie_1: Teoria TOC;
  • Szkolenie_2: Zarządzanie pracą wąskiego gardła;
  • Szkolenie_3: Zarządzanie relacjami pomiędzy wąskim gardłem a pozostałymi zasobami;

Więcej o koncepcji zarządzania ograniczeniami znajdziesz w artykule nr 4 .